திருமண கோலத்தில் ஹன்சிகா

ஹன்சிகா மோத்வானி மற்றும் சோஹேல் கதுரியா திருமணம்

ஹன்சிகா மோத்வானி சோஹேல் கதுரியாவை டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூர் அருகே உள்ள முண்டோடா கோட்டை மற்றும் அரண்மனையில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram

Img Credit:Instagram